Scroll to top

Meerburgkerk, Zoeterwoude

Opdrachtgever: kerkbestuur van de Meerburgkerk

Werkzaamheden: in kaart brengen van de originele staat van de kruiswegstaties

 

In 2012 zijn de kleuren en decoraties van de kruiswegstaties in de Meerburgkerk te Zoeterwoude in kaart gebracht. Midden 20e eeuw werd er gestreefd naar versobering in de kerk en werden er op de rijk gepolychromeerde wanden en plafonds van de kerk lichte kleuren aangebracht. Ook de kruiswegstaties zijn zo geheel overgeschilderd. Het kerkbestuur heeft gevraagd te onderzoeken hoe deze oorspronkelijk zijn gedecoreerd. Al snel werd duidelijk dat er niet veel kleuren waren gebruikt maar dat er meer ton sur ton was gewerkt. Ook werd zichtbaar dat de staties rijkelijk met bladgoud waren versierd. Het kleurgebruik, de versieringen met bladgoud en de gedecoreerde details zijn gedeeltelijk "blootgelegd" en overzichtelijk verwerkt in een verslag. Aan de hand van het verslag is een plan van aanpak voor het restaureren van de staties gemaakt.

Terug naar projecten

 

Projectfoto's