Scroll to top

Restauratie muurschildering Heilige Annakerk, Molenschot

Opdrachtgever: bestuur Parochie Heiliege Geest

Werkzaamheden: restauratie muurschildering

 

Het bestuur van de Parochie Heilige Geest van de Heilige Annakerk te Molenschot heeft mij benaderd om de beschadigingen aan de muurschildering te herstellen.

Na goed overleg hebben we in maart 2019 een inspectie uitgevoerd om de staat van de schildering en de beschadigingen te inspecteren. De stukken waar het stucwerk en dus ook de schildering was verdwenen waren duidelijk zichtbaar en vormden storende "witte" plekken in het geheel. Moeilijker was het om vast te stellen wat er werkelijk los zat of los zou gaan komen wanneer we de restauratiewerkzaamheden zouden uitvoeren. Er zijn daarom door mij voorafgaand aan de werkzaamheden veel foto’s gemaakt om het origineel zo goed mogelijk vast te leggen. De foto’s dienden tevens als voorbeeld om de te completeren delen zo authentiek mogelijk weer terug te kunnen brengen/na te schilderen.
Het linker gedeelte van de schildering is vervolgens overgenomen op transparant tekenpapier wat die zijn uitgewerkt tot “priktekeningen”.
Hierna kon de stukadoor, Marijn van Dongen, starten met zijn werkzaamheden, het heel voorzichtig verwijderen van de loszittende delen. Dit om een goede, vaste basis te creëren voor de reparaties die Marijn aansluitend heeft uitgevoerd.

Na goede doordroging en de juiste voorbehandeling van de gerepareerde delen zijn middels de priktekeningen de ontbrekende delen aangevuld en ingekleurd aan de hand van de foto’s.Terug naar projecten

 

Projectfoto's