Scroll to top

Restauratie

Bij een restauratieproject is de uitdaging het origineel en de authentieke uitstraling van een object zo goed mogelijk te benaderen. Het traject begint altijd met een inventarisatie. Er wordt gekeken naar de staat en het beoogde doel. Om meer inzicht te krijgen kan een deskundig vooronderzoek worden uitgevoerd. Aan de hand van alle bevindingen zullen er in overleg weloverwogen keuzes moeten worden gemaakt, zodat er een passend plan van aanpak kan worden bepaald.

Om een origineel of authentieke uitstraling van een object of voorwerp te conserveren of juist weer terug te krijgen worden vooral oude, ambachtelijke technieken en materialen gebruikt. Maar ook nieuwe procedés en producten hebben hun voordelen en worden verantwoord toegepast.

Alle bevindingen, het plan van aanpak, gebruikte materialen, kleuren, technieken en het behaalde resultaat kunnen, overzichtelijk en ondersteund met foto’s, worden gedocumenteerd in een verslag.

Voor een deskundige begeleiding van het voortraject kan “Rinkel restauratie & decoratie” u van dienst zijn, zie hiervoor het kopje onderzoek en advisering.


“Mijn restauratie projecten zie ik als een uitdaging om oude, vervallen objecten, hun historische waarde en oorspronkelijke uitstraling terug te geven om zo een stukje cultuurgoed in stand te houden.”

Terug naar werkzaamheden

 

Restauratie voorbeelden van Rinkel restauratie & decoratie